STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36611 20001336/HSCBA-BD 200000014/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG AN KHẨU TRANG Y TẾ AN KHÔI

Còn hiệu lực

36612 20001352/HSCBA-BD 200000016/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE NƯỚC MUỐI SINH LÝ NACL 0,9%

Còn hiệu lực

36613 20013670/HSCBA-HCM 200000196/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUANG MINH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36614 19000002/HSCBSX-NA 200000001/PCBSX-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

36615 20000190/HSCBA-BN 200000017/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Dung dịch phun sát khuẩn bề mặt dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

36616 20000205/HSCBSX-HNa 200000001/PCBSX-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Sản phẩm dùng ngoài chứa cồn và không chứa cồn

Còn hiệu lực

36617 20013605/HSCBA-HCM 200000183/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẮT KÍNH AN THÁI BÌNH Tròng kính bằng Plastic

Còn hiệu lực

36618 20013607/HSCBA-HCM 200000184/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM GĂNG KIỂM TRA DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

36619 20013620/HSCBA-HCM 200000185/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM HOA TULIP GREENSKIN ORGANIC HERB OIL

Còn hiệu lực

36620 20013597/HSCBA-HCM 200000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Dụng cụ chỉnh nha

Còn hiệu lực