STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36611 000.00.04.G18-220212-0001 220278GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36612 000.00.04.G18-220126-0031 220277GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Sars-CoV-2

Còn hiệu lực

36613 000.00.04.G18-220226-0009 220001449/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ kích thích thần kinh trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

36614 000.00.04.G18-220220-0003 220276GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VÀ GIÁO DỤC LÊ VŨ Bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 (Xét nghiệm miễn dịch sắc ký vàng keo)

Còn hiệu lực

36615 000.00.04.G18-220226-0002 220001448/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi mài xương

Còn hiệu lực

36616 000.00.04.G18-220301-0002 220001447/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Lưỡi cắt xoay dùng trong tai mũi họng

Còn hiệu lực

36617 000.00.24.H49-220218-0003 220000115/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 26

Còn hiệu lực

36618 000.00.24.H49-220222-0005 220000114/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 417

Còn hiệu lực

36619 000.00.24.H49-220225-0002 220000113/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BẢO AN KHANG

Còn hiệu lực

36620 000.00.24.H49-220225-0003 220000112/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 75 - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực