STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36621 20013545/HSCBA-HCM 200000116/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Miếng dán nóng thảo dược

Còn hiệu lực

36622 20013547/HSCBA-HCM 200000117/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Dầu thảo dược

Còn hiệu lực

36623 20013548/HSCBA-HCM 200000118/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM Cao Xoa Bóp Thảo Dược

Còn hiệu lực

36624 20013551/HSCBA-HCM 200000119/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Túi ủ ấm sơ sinh

Còn hiệu lực

36625 20013554/HSCBA-HCM 200000120/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Bao camera nội soi

Còn hiệu lực

36626 20013552/HSCBA-HCM 200000121/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Hộp đựng kim phẫu thuật

Còn hiệu lực

36627 20013553/HSCBA-HCM 200000122/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC Bảng đếm gạc phẫu thuật

Còn hiệu lực

36628 20013555/HSCBA-HCM 200000123/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MSD Máy Soi Ven

Còn hiệu lực

36629 20013550/HSCBA-HCM 200000124/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ VERA

Còn hiệu lực

36630 20013501/HSCBA-HCM 200000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện

Còn hiệu lực