STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36631 000.00.12.H19-210629-0001 210000035/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36632 000.00.16.H23-210623-0002 210000032/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Nước súc miệng CARE FOR

Còn hiệu lực

36633 000.00.16.H23-210623-0003 210000033/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Nước xịt mũi NOISECAR-D

Còn hiệu lực

36634 000.00.16.H23-210623-0004 210000034/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME Dung dịch xịt rửa chăm sóc và bảo vệ mũi xoang Deme

Còn hiệu lực

36635 000.00.16.H23-210622-0001 210000035/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ FOTUNER VIỆT NAM Khẩu trang y tế trẻ em Fotuner

Còn hiệu lực

36636 000.00.19.H29-210302-0001 210000458/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Medical network adapter (thiết bị phòng mổ tích hợp)

Còn hiệu lực

36637 000.00.19.H29-210320-0001 210000459/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ADE VIỆT NAM Xe cáng y tế / cứu thương

Còn hiệu lực

36638 000.00.19.H29-210615-0001 210000460/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ cưa trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

36639 000.00.19.H29-210615-0002 210000461/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ đo lường các loại các cỡ

Còn hiệu lực

36640 000.00.19.H29-210616-0003 210000462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Còn hiệu lực