STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36701 000.00.19.H26-220425-0002 220001361/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM HƯƠNG MỘC Xịt mũi húng chanh nano bạc

Còn hiệu lực

36702 000.00.19.H26-220425-0004 220001359/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM PIORA NƯỚC SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

36703 000.00.19.H29-220422-0051 220001352/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Môi trường đông phôi

Còn hiệu lực

36704 000.00.19.H29-220422-0050 220001351/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Dụng cụ trữ phôi Cryotop

Còn hiệu lực

36705 000.00.19.H29-220422-0049 220001350/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Dụng cụ chuyển phôi Tulip4000

Còn hiệu lực

36706 000.00.19.H29-220422-0047 220001349/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN BẢO ANH Dụng cụ bơm tinh trùng

Còn hiệu lực

36707 000.00.19.H29-220422-0020 220001348/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN NOCOLYSE – Phun khử khuẩn bề mặt

Còn hiệu lực

36708 000.00.19.H29-220422-0028 220001347/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN NOCOLYSE ONE SHOT – Phun khử khuẩn bề mặt

Còn hiệu lực

36709 000.00.19.H29-220419-0021 220001346/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

36710 000.00.19.H29-220422-0009 220001345/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Dây cung kéo di răng cho khớp cắn lệch lạc

Còn hiệu lực