STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36701 19009191/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100342ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin

Còn hiệu lực

36702 19010726/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100324ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng phospho

Còn hiệu lực

36703 17004588/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100329ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calci toàn phần, Phospho vô cơ, Magnesi

Còn hiệu lực

36704 000.00.04.G18-200911-0009 2100343ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử chỉ thị Indole

Còn hiệu lực

36705 20011440/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100335ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm mẫu dịch cơ thể

Còn hiệu lực

36706 18006149/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100325ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Cụm IVD Chất nền: Albumin, Creatinin, Protein

Còn hiệu lực

36707 18005999/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100330ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ethanol

Còn hiệu lực

36708 20011551/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100336ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng C-Peptide

Còn hiệu lực

36709 17004149/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100326ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Progesterone

Còn hiệu lực

36710 17001428/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100364ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy đo loãng xương toàn thân

Còn hiệu lực