STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36711 000.00.19.H29-200805-0013 200001695/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STRYKER SALES CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đệm giường y tế

Còn hiệu lực

36712 000.00.19.H29-200915-0015 200000334/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KALONG Dung dịch rửa vết thương KALASSO

Còn hiệu lực

36713 000.00.19.H29-200916-0002 200001696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG Kính hiển vi và phụ kiện

Còn hiệu lực

36714 000.00.19.H29-200916-0006 200000261/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH GOOD NATURAL PRODUCTS

Còn hiệu lực

36715 000.00.19.H29-200917-0002 200001697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HANJOY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36716 000.00.19.H29-200915-0003 200001698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ALKA GLUTA VIETNAM Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

36717 000.00.19.H29-200916-0008 200000336/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ GUNMA VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36718 000.00.19.H29-200922-0005 200000337/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM DV SX DDT VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

36719 18000411/HSCBMB-PT 200000003/PCBMB-PT

CÔNG TY TNHH THUONG MAI VÀ KỸ THUẬT MEDITECH

Còn hiệu lực

36720 000.00.19.H15-200923-0001 200000004/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH XÉT NGHIỆM VÀ CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH PHÚC AN

Còn hiệu lực