STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36731 000.00.19.H26-220405-0030 220001385/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT ANH III

Còn hiệu lực

36732 000.00.19.H26-220405-0029 220001384/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DIỆP TRANG

Còn hiệu lực

36733 000.00.19.H26-220405-0026 220001383/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU HƯƠNG

Còn hiệu lực

36734 000.00.19.H26-220405-0004 220001382/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÙY LINH

Còn hiệu lực

36735 000.00.19.H26-220405-0036 220001381/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂN HIẾU

Còn hiệu lực

36736 000.00.19.H26-220405-0003 220001380/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC YẾN

Còn hiệu lực

36737 000.00.19.H26-220405-0034 220001379/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH KHOA

Còn hiệu lực

36738 000.00.19.H26-220405-0053 220001378/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VÌ DÂN

Còn hiệu lực

36739 000.00.19.H26-220405-0043 220001377/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HẢI HÀ

Còn hiệu lực

36740 000.00.19.H26-220405-0055 220001376/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THỦY TIÊN

Còn hiệu lực