STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36731 000.00.04.G18-210824-0008 21000915CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TLR Khẩu trang y tế/ Medical face mask

Còn hiệu lực

36732 000.00.04.G18-210811-0022 21000912CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AN KHÁNH Khẩu trang y tế (Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

36733 000.00.18.H20-210922-0001 210000003/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 193

Còn hiệu lực

36734 000.00.18.H20-210922-0005 210000004/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 168

Còn hiệu lực

36735 000.00.18.H20-210922-0006 210000005/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 178

Còn hiệu lực

36736 000.00.19.H26-210927-0022 210001705/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Máy tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

36737 000.00.19.H26-210927-0023 210001706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Bộ kit tách chiết Acid Nucleic

Còn hiệu lực

36738 000.00.19.H26-210927-0026 210001708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PROJECT Khẩu trang y tế Carbon

Còn hiệu lực

36739 000.00.18.H57-210921-0014 210000042/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 45 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

36740 000.00.18.H57-210921-0015 210000043/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 38 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực