STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36741 000.00.19.H26-220408-0058 220001208/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36742 000.00.19.H26-220407-0061 220001159/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Bộ IVD dị ứng

Còn hiệu lực

36743 000.00.19.H26-220404-0087 220001374/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HANA PHARMACY

Còn hiệu lực

36744 000.00.19.H26-220404-0090 220001373/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DEVOTE HOA KỲ

Còn hiệu lực

36745 000.00.19.H26-220406-0045 220001372/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 88 PHARMAZA

Còn hiệu lực

36746 000.00.19.H26-220408-0038 220000053/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HP Dung dịch vệ sinh dùng cho tai mũi họng

Còn hiệu lực

36747 000.00.19.H26-220408-0044 220001371/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC QUANG

Còn hiệu lực

36748 000.00.16.H05-220408-0001 220000049/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY QUÂN BN KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36749 000.00.19.H26-220404-0076 220000071/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU- NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1175

Còn hiệu lực

36750 000.00.19.H26-220404-0081 220000070/PCBMB-BV

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU- NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 863

Còn hiệu lực