STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36751 000.00.18.H57-210921-0010 210000056/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 3 THUỘC CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

36752 000.00.18.H57-210920-0003 210000058/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUẦY THUỐC MẠNH TÝ 14 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

36753 000.00.19.H26-210913-0023 210001710/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

36754 000.00.18.H57-210920-0001 210000059/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 5 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

36755 000.00.19.H26-210917-0007 210000601/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW INN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36756 000.00.18.H57-210916-0004 210000060/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 5 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

36757 000.00.19.H26-210906-0016 210001713/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Kit tách chiết acid nucleic virus APmag TM Viral NA

Còn hiệu lực

36758 000.00.18.H57-210916-0002 210000061/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 1 - THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực

36759 000.00.19.H26-210914-0019 210001711/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Giầy phẫu thuật/ Giầy chống dịch/ Giầy phòng hộ

Còn hiệu lực

36760 000.00.18.H57-210915-0012 210000041/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 9 - THUỘC CTY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO

Còn hiệu lực