STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36781 000.00.19.H17-220223-0005 220000040/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ HSE TÍN TOÀN

Còn hiệu lực

36782 000.00.19.H29-210809-0008 220000386/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - VẬN TẢI BÌNH MINH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

36783 000.00.19.H26-220219-0012 220000579/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KIM HƯNG Dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa đã tiệt trùng

Còn hiệu lực

36784 000.00.19.H26-220222-0039 220000638/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH Xịt mũi Ngũ Sắc

Còn hiệu lực

36785 000.00.04.G18-220224-0014 220001425/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

36786 000.00.48.H41-220226-0004 220000128/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC PHƯỢNG MỸ

Còn hiệu lực

36787 000.00.04.G18-220224-0011 220001424/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng Fibrin monomer

Còn hiệu lực

36788 000.00.19.H26-211104-0023 220000637/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Giường cáng cấp cứu

Còn hiệu lực

36789 000.00.19.H26-220225-0044 220000434/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LẠC HỒNG

Còn hiệu lực

36790 000.00.19.H26-220225-0098 220000636/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO MINH XỊT HỌNG ANOVIR

Còn hiệu lực