STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36791 000.00.18.H56-220425-0001 220000105/PCBMB-TH

QUẦY THUỐC QUYỀN HUÊ

Còn hiệu lực

36792 000.00.18.H56-220426-0001 220000104/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN BÁ THƯỚC

Còn hiệu lực

36793 000.00.18.H56-220426-0002 220000103/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN MẮT THANH HÓA

Còn hiệu lực

36794 000.00.18.H56-220422-0004 220000102/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

36795 000.00.18.H56-220422-0002 220000101/PCBMB-TH

CÔNG TY TNHH DƯỢC AN THỊNH

Còn hiệu lực

36796 000.00.04.G18-220429-0030 220002153/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Máy Cấy Ghép và Phẫu Thuật Nha Khoa

Còn hiệu lực

36797 000.00.04.G18-220429-0029 220002152/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL)

Còn hiệu lực

36798 000.00.04.G18-220429-0028 220002151/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid phosphatase

Còn hiệu lực

36799 000.00.04.G18-220429-0027 220002150/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực

36800 000.00.04.G18-220429-0026 220002149/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipase

Còn hiệu lực