STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36811 19000447/HSHNPL-BYT 20000062/BYT-CCHNPL

DƯƠNG MINH THẠCH

Còn hiệu lực

36812 19000450/HSHNPL-BYT 20000061/BYT-CCHNPL

CHUNG VĂN SƠN

Còn hiệu lực

36813 19000451/HSHNPL-BYT 20000060/BYT-CCHNPL

ĐẶNG HỮU TRÍ

Còn hiệu lực

36814 19000453/HSHNPL-BYT 20000059/BYT-CCHNPL

ĐẶNG NGUYỄN NGỌC AN

Còn hiệu lực

36815 20000496/HSHNPL-BYT 20000058/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HỮU VẠN

Còn hiệu lực

36816 19000454/HSHNPL-BYT 20000057/BYT-CCHNPL

HOÀNG GIANG

Còn hiệu lực

36817 19000452/HSHNPL-BYT 20000056/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU PHƯƠNG

Còn hiệu lực

36818 19000460/HSHNPL-BYT 20000055/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

Còn hiệu lực

36819 19000469/HSHNPL-BYT 20000054/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

36820 20000322/CFS-BYT-TB-CT 20000089CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG Khẩu trang Y tế ( Medical Mask)

Còn hiệu lực