STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36831 19000286/HSHNPL-BYT 19000586/BYT-CCHNPL

ĐINH QUANG KHẢI

Còn hiệu lực

36832 19000285/HSHNPL-BYT 19000584/BYT-CCHNPL

NGUYỄN PHI LONG

Còn hiệu lực

36833 19000283/HSHNPL-BYT 19000581/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN HÀO

Còn hiệu lực

36834 19000282/HSHNPL-BYT 19000579/BYT-CCHNPL

HOÀNG QUỐC TUẤN

Còn hiệu lực

36835 19000280/HSHNPL-BYT 19000577/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HUY HOÀNG

Còn hiệu lực

36836 19000204/HSHNPL-BYT 19000575/BYT-CCHNPL

TRỊNH BÁ MAI

Còn hiệu lực

36837 19000279/HSHNPL-BYT 19000573/BYT-CCHNPL

HOÀNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực

36838 19000275/HSHNPL-BYT 19000571/BYT-CCHNPL

PHẠM HỮU ĐỨC

Còn hiệu lực

36839 19000182/HSHNPL-BYT 19000569/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HỒNG THƠM

Còn hiệu lực

36840 19000274/HSHNPL-BYT 19000567/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ XUÂN BÌNH

Còn hiệu lực