STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36841 19000272/HSHNPL-BYT 19000565/BYT-CCHNPL

VÕ CÔNG THỦ

Còn hiệu lực

36842 19000186/HSHNPL-BYT 19000563/BYT-CCHNPL

DƯƠNG ĐẠI QUANG

Còn hiệu lực

36843 19000271/HSHNPL-BYT 19000561/BYT-CCHNPL

BÙI THỊ MINH LÝ

Còn hiệu lực

36844 19000270/HSHNPL-BYT 19000558/BYT-CCHNPL

ĐỖ THỊ HOA

Còn hiệu lực

36845 19000269/HSHNPL-BYT 19000556/BYT-CCHNPL

PHẠM THANH TÙNG

Còn hiệu lực

36846 19000268/HSHNPL-BYT 19000554/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH AN

Còn hiệu lực

36847 19000265/HSHNPL-BYT 19000551/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CÁT TRIỀU

Còn hiệu lực

36848 19000264/HSHNPL-BYT 19000547/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Còn hiệu lực

36849 19000262/HSHNPL-BYT 19000545/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THANH THỦY

Còn hiệu lực

36850 19000261/HSHNPL-BYT 19000542/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LUẬN

Còn hiệu lực