STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36841 000.00.19.H29-220405-0075 220000628/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 427

Còn hiệu lực

36842 000.00.19.H29-220330-0049 220000627/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 441

Còn hiệu lực

36843 000.00.19.H26-220407-0024 220001450/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36844 000.00.19.H26-220407-0026 220001449/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA 2

Còn hiệu lực

36845 000.00.19.H26-220407-0028 220001448/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực

36846 000.00.19.H26-220407-0027 220001447/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36847 000.00.19.H26-220407-0034 220001446/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐÔNG NAM Á

Còn hiệu lực

36848 000.00.19.H26-220407-0033 220001445/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHOA

Còn hiệu lực

36849 000.00.19.H26-220404-0100 220001199/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền máu

Còn hiệu lực

36850 000.00.19.H26-220409-0010 220001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực