STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36851 000.00.19.H26-210909-0010 210001694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG Tủ an toàn sinh học cấp 2

Còn hiệu lực

36852 000.00.19.H26-210914-0025 210001695/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOPRO Xịt họng

Còn hiệu lực

36853 000.00.19.H26-210910-0005 210001696/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

36854 000.00.19.H26-210917-0014 210001697/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BMACARE Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

36855 000.00.19.H26-210916-0020 210000596/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TESTMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36856 000.00.19.H26-210917-0015 210000597/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM

Còn hiệu lực

36857 000.00.19.H26-210917-0012 210001698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Bộ kit sử dụng cho máy tách chiết nucleic acid tự động InstaNX

Còn hiệu lực

36858 000.00.19.H26-210920-0006 210001699/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM ĐỒNG HỒ OXY

Còn hiệu lực

36859 000.00.19.H26-210918-0003 210000598/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DENTAL - PRO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36860 000.00.19.H26-210915-0002 210001700/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ chuyển dung dịch thuốc/ thức ăn lỏng từ lọ sang bơm tiêm

Còn hiệu lực