STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36851 000.00.19.H26-220406-0041 220001172/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Máy phân tích nước tiểu và phụ kiện

Còn hiệu lực

36852 000.00.19.H26-220406-0059 220001413/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUỲNH TRANG

Còn hiệu lực

36853 000.00.19.H26-220405-0063 220001412/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI LINH

Còn hiệu lực

36854 000.00.19.H26-220405-0066 220001411/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MAI LINH

Còn hiệu lực

36855 000.00.19.H26-220406-0038 220001410/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGUYỄN THỊ NGỌC

Còn hiệu lực

36856 000.00.19.H26-220406-0024 220001171/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ Máy xông khí dung bằng siêu âm iMediCare

Còn hiệu lực

36857 000.00.19.H26-220406-0033 220001409/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 92 MAI ĐỘNG

Còn hiệu lực

36858 000.00.19.H29-220330-0034 220000741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LYNH FARMA Xịt mũi Nitric oxide

Còn hiệu lực

36859 000.00.19.H29-220303-0039 220001088/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Mũi khoan

Còn hiệu lực

36860 000.00.19.H29-220114-0046 220000740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Kìm gắp đĩa đệm

Còn hiệu lực