STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36851 19000260/HSHNPL-BYT 19000540/BYT-CCHNPL

LÊ ĐỨC HÀ

Còn hiệu lực

36852 19000259/HSHNPL-BYT 19000538/BYT-CCHNPL

CHU THANH TÙNG

Còn hiệu lực

36853 19000256/HSHNPL-BYT 19000536/BYT-CCHNPL

HOÀNG XUÂN QUÂN

Còn hiệu lực

36854 19000255/HSHNPL-BYT 19000534/BYT-CCHNPL

PHẠM QUANG VINH

Còn hiệu lực

36855 19000254/HSHNPL-BYT 19000532/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỤY BẢO KHUYÊN

Còn hiệu lực

36856 19000252/HSHNPL-BYT 19000530/BYT-CCHNPL

HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN

Còn hiệu lực

36857 19000251/HSHNPL-BYT 19000528/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ VĂN THƯ

Còn hiệu lực

36858 19000250/HSHNPL-BYT 19000526/BYT-CCHNPL

TRẦN NGỌC HÙNG

Còn hiệu lực

36859 19000249/HSHNPL-BYT 19000524/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG HẢI

Còn hiệu lực

36860 19000247/HSHNPL-BYT 19000522/BYT-CCHNPL

TRẦN NHẬT QUÂN

Còn hiệu lực