STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36861 000.00.19.H26-210916-0020 210000596/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TESTMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36862 000.00.19.H26-210917-0015 210000597/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM

Còn hiệu lực

36863 000.00.19.H26-210917-0012 210001698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Bộ kit sử dụng cho máy tách chiết nucleic acid tự động InstaNX

Còn hiệu lực

36864 000.00.19.H26-210920-0006 210001699/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM ĐỒNG HỒ OXY

Còn hiệu lực

36865 000.00.19.H26-210918-0003 210000598/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DENTAL - PRO VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36866 000.00.19.H26-210915-0002 210001700/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Bộ chuyển dung dịch thuốc/ thức ăn lỏng từ lọ sang bơm tiêm

Còn hiệu lực

36867 000.00.17.H13-210922-0003 210000030/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 218

Còn hiệu lực

36868 000.00.17.H13-210922-0004 210000031/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 90

Còn hiệu lực

36869 000.00.17.H13-210922-0006 210000032/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 113

Còn hiệu lực

36870 000.00.17.H13-210922-0007 210000033/PCBMB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 261

Còn hiệu lực