STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36861 000.00.19.H26-220404-0017 220001345/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực

36862 000.00.19.H26-220404-0011 220001344/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC SỨC KHỎE XANH

Còn hiệu lực

36863 000.00.19.H26-220404-0005 220001343/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ KHTB Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

36864 000.00.19.H26-220402-0013 220001342/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH HỒNG

Còn hiệu lực

36865 000.00.19.H29-220404-0038 220001070/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Bộ dây giúp thở oxy dòng cao và phụ kiện

Còn hiệu lực

36866 000.00.19.H26-220401-0129 220001144/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây dẫn máu chạy thận nhân tạo siêu lọc/thẩm tách

Còn hiệu lực

36867 000.00.19.H29-220404-0037 220001069/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Dây thở oxy dòng cao

Còn hiệu lực

36868 000.00.19.H26-220331-0119 220001143/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CUỘC SỐNG VIỆT NAM Máy trợ thính và phụ kiện

Còn hiệu lực

36869 000.00.19.H26-220404-0006 220001341/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGUYÊN ANH 8

Còn hiệu lực

36870 000.00.19.H26-220401-0122 220001340/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực