STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36871 000.00.18.H57-220222-0005 220000078/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH LÝ

Còn hiệu lực

36872 000.00.18.H57-220222-0004 220000077/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC PHƯỜNG ĐÚC

Còn hiệu lực

36873 000.00.16.H02-220221-0010 220000010/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC SỐ 6

Còn hiệu lực

36874 000.00.19.H29-211123-0004 220000318/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Còn hiệu lực

36875 000.00.04.G18-220223-0002 220001384/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Bộ Kim chọc mạch gan (TIPS), các loại, các cỡ.

Còn hiệu lực

36876 000.00.04.G18-220223-0001 220001383/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch và mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

36877 000.00.04.G18-220222-0031 220001382/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột

Còn hiệu lực

36878 000.00.04.G18-220222-0030 220001381/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi khuẩn đường ruột

Còn hiệu lực

36879 000.00.04.G18-220222-0029 220001380/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính acid nucleic của các vi rút đường ruột

Còn hiệu lực

36880 000.00.48.H41-220222-0007 220000094/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC BẢO THOA

Còn hiệu lực