STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36871 000.00.04.G18-210914-0002 210206GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực

36872 000.00.04.G18-200722-0016 2100320ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng

Còn hiệu lực

36873 17000878/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100309ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HÀ NỘI Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

36874 000.00.04.G18-210417-0005 2100318ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Chỉ phẫu thuật không tiêu

Còn hiệu lực

36875 18006961/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100310ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

36876 17000438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100307ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bóng nong mạch vành

Còn hiệu lực

36877 000.00.04.G18-201104-0010 2100301ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chạc ba truyền dịch

Còn hiệu lực

36878 19010254/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100303ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Máy X-quang C-arm di động

Còn hiệu lực

36879 000.00.04.G18-210526-0013 2100321ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần

Còn hiệu lực

36880 18006962/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100311ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Bơm truyền dịch

Còn hiệu lực