STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36891 19000198/HSHNPL-BYT 19000454/BYT-CCHNPL

TRƯƠNG VĂN VƯỢNG

Còn hiệu lực

36892 19000196/HSHNPL-BYT 19000453/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN TRUNG

Còn hiệu lực

36893 19000195/HSHNPL-BYT 19000450/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG QUANG

Còn hiệu lực

36894 19000194/HSHNPL-BYT 19000448/BYT-CCHNPL

THÁI THỊ THANH THỦY

Còn hiệu lực

36895 19000193/HSHNPL-BYT 19000446/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TUẤN ANH

Còn hiệu lực

36896 19000192/HSHNPL-BYT 19000444/BYT-CCHNPL

ĐỖ HỮU VIỆT

Còn hiệu lực

36897 19000190/HSHNPL-BYT 19000442/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ THỌ

Còn hiệu lực

36898 19000188/HSHNPL-BYT 19000440/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Còn hiệu lực

36899 19000187/HSHNPL-BYT 19000438/BYT-CCHNPL

HỒ ANH TUẤN

Còn hiệu lực

36900 19000184/HSHNPL-BYT 19000436/BYT-CCHNPL

HỨA PHÚ DOÃN

Còn hiệu lực