STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36931 000.00.19.H29-211115-0018 220000148/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE INDO CARE Khẩu trang y tế 3 lớp; Khẩu trang y tế 4 lớp; Khẩu trang y tế 5 lớp

Còn hiệu lực

36932 000.00.19.H26-220117-0014 220000137/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM ĐẠI THẮNG KHẨU TRANG Y TẾ KF94

Còn hiệu lực

36933 000.00.04.G18-211230-0036 220000781/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM Gel bôi âm đạo

Còn hiệu lực

36934 000.00.04.G18-211230-0042 220000780/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

36935 000.00.04.G18-220118-0049 220000779/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 29 thông số huyết học

Còn hiệu lực

36936 000.00.04.G18-211230-0039 220000778/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM SUM Viên đặt âm đạo

Còn hiệu lực

36937 000.00.04.G18-220117-0008 220000777/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG Vật liệu tạo màu cho răng giả dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

36938 000.00.04.G18-220118-0007 220000776/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Mũi khoan dẫn hướng cho mũi khoan đường hầm xương

Còn hiệu lực

36939 000.00.19.H29-210922-0039 220000106/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 183

Còn hiệu lực

36940 000.00.19.H26-211112-0015 220000082/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực