STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36931 000.00.19.H26-220407-0024 220001450/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36932 000.00.19.H26-220407-0026 220001449/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG HOA 2

Còn hiệu lực

36933 000.00.19.H26-220407-0028 220001448/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG NHI

Còn hiệu lực

36934 000.00.19.H26-220407-0027 220001447/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

36935 000.00.19.H26-220407-0034 220001446/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐÔNG NAM Á

Còn hiệu lực

36936 000.00.19.H26-220407-0033 220001445/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ĐĂNG KHOA

Còn hiệu lực

36937 000.00.19.H26-220404-0100 220001199/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HALICO Dây truyền máu

Còn hiệu lực

36938 000.00.19.H26-220409-0010 220001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ HOÀNG MINH Găng phẫu thuật có bột tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

36939 000.00.19.H26-220407-0032 220001444/PCBMB-HN

LÊ THỊ HẰNG

Còn hiệu lực

36940 000.00.31.H36-220411-0001 220000113/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TOÀN

Còn hiệu lực