STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36951 000.00.04.G18-220224-0013 220001401/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy điện châm

Còn hiệu lực

36952 000.00.10.H55-220223-0002 220000016/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC KHÁNH HÀ

Còn hiệu lực

36953 000.00.10.H55-220223-0003 220000015/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC NGỌC NGHĨA

Còn hiệu lực

36954 000.00.10.H55-220223-0001 220000014/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC ĐẠI DƯƠNG

Còn hiệu lực

36955 000.00.10.H55-220222-0003 220000013/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC KIM THOA

Còn hiệu lực

36956 000.00.19.H26-220217-0044 220000548/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AT&T Kim sinh thiết phôi góc 35 độ (Biopsy pipette/BB Pipette)

Còn hiệu lực

36957 000.00.19.H26-220217-0034 220000547/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy nhiệt, rung, từ trị liệu

Còn hiệu lực

36958 000.00.19.H26-220217-0036 220000546/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy nhiệt, rung, từ trị liệu

Còn hiệu lực

36959 000.00.19.H26-220217-0031 220000545/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy nhiệt, rung, từ trị liệu

Còn hiệu lực

36960 000.00.19.H26-220214-0010 220000587/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Dụng cụ lấy máu mẫu: Ống lấy máu chân không

Còn hiệu lực