STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36961 000.00.19.H29-210616-0003 210000462/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Còn hiệu lực

36962 000.00.19.H29-210616-0001 210000463/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM PHONG Đèn mổ treo trần 2 chóa (≥ 160.000 lux + 160.000 lux)

Còn hiệu lực

36963 000.00.17.H39-210615-0001 210000021/PCBSX-LA

CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

36964 000.00.17.H39-210615-0002 210000016/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo POVIKIT

Còn hiệu lực

36965 000.00.17.H39-210616-0001 210000017/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo Vagiwell

Còn hiệu lực

36966 000.00.17.H39-210616-0002 210000018/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo Zakonium

Còn hiệu lực

36967 000.00.17.H39-210617-0001 210000019/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Xịt Trĩ Nhất Nhất

Còn hiệu lực

36968 000.00.17.H39-210617-0002 210000020/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 45

Còn hiệu lực

36969 000.00.17.H39-210617-0003 210000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 46

Còn hiệu lực

36970 000.00.17.H39-210617-0004 210000022/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 47

Còn hiệu lực