STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36961 000.00.12.H19-220126-0004 220000016/PCBMB-ĐN

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 766

Còn hiệu lực

36962 000.00.24.H49-220224-0006 220000110/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC SỐ 114 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTYT QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36963 000.00.24.H49-220224-0005 220000109/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH HÀ

Còn hiệu lực

36964 000.00.24.H49-220224-0004 220000108/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC PHONG LÊ

Còn hiệu lực

36965 000.00.24.H49-220224-0003 220000107/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM PHƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36966 000.00.24.H49-220224-0002 220000106/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC AN HẢO

Còn hiệu lực

36967 000.00.24.H49-220224-0001 220000105/PCBMB-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NAM VIỆT

Còn hiệu lực

36968 000.00.24.H49-220222-0003 220000104/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC SỐ 125 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ QUẢNG NINH

Còn hiệu lực

36969 000.00.07.H27-220224-0003 220000016/PCBMB-HT

QUẦY THUỐC GIA THỊNH

Còn hiệu lực

36970 000.00.07.H27-220224-0001 220000015/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THỦY HÀ 2

Còn hiệu lực