STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36961 000.00.19.H26-220420-0049 220001470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ cố định vùng phổi và ngực bệnh nhân khi xạ trị và chẩn đoán

Còn hiệu lực

36962 000.00.19.H26-220419-0032 220001469/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ cố định vùng phổi và ngực bệnh nhân khi xạ trị và chẩn đoán

Còn hiệu lực

36963 000.00.19.H26-220420-0046 220001468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ dụng cụ hỗ trợ bệnh nhân khi chụp CT/MR

Còn hiệu lực

36964 000.00.19.H26-220420-0041 220001467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ELEKTA Bộ cố định vùng ngực và đùi bệnh nhân khi xạ trị và chẩn đoán

Còn hiệu lực

36965 000.00.19.H26-220429-0006 220001750/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG BẮC

Còn hiệu lực

36966 000.00.19.H26-220421-0057 220001749/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP

Còn hiệu lực

36967 000.00.19.H26-220428-0040 220001535/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH Máy điện tim

Còn hiệu lực

36968 000.00.19.H26-220428-0011 220001534/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Tay (kìm) đặt, rút sonde JJ; Tay bóp sỏi bàng quang.

Còn hiệu lực

36969 000.00.19.H26-220308-0052 220001533/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND Bộ vén tạo phẫu trường dùng cho phẫu thuật mổ mở

Còn hiệu lực

36970 000.00.19.H26-220429-0018 220001748/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI

Còn hiệu lực