STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36981 000.00.19.H29-200915-0014 200000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ T&C

Còn hiệu lực

36982 000.00.19.H29-200909-0023 200001681/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DR.MAN Khẩu Trang Y Tế

Còn hiệu lực

36983 000.00.19.H29-200915-0009 200000332/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KING MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36984 000.00.19.H29-200905-0005 200001682/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢNG CÁO TRỨNG VÀNG Khẩu trang y tế kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

36985 000.00.19.H29-200917-0001 200000333/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VĨNH TIẾN khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36986 000.00.16.H23-200917-0001 200000101/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH TUẤN NỘI Khẩu trang y tế Vietpower

Còn hiệu lực

36987 000.00.18.H20-200914-0001 200000015/PCBA-ĐT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM KHẨU TRANG Y TẾ TIẾN AN Khẩu Trang Y Tế Rio

Còn hiệu lực

36988 000.00.19.H26-200909-0001 200001643/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Ghế bệnh nhân

Còn hiệu lực

36989 000.00.19.H26-200910-0003 200001644/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARLO VIỆT NAM Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

36990 000.00.19.H26-200824-0018 200001645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ P&D Khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực