STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
361 000.00.19.H26-240620-0004 240001458/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ Y TẾ MEDDA TỦ SẤY TIỆT TRÙNG (TỦ SẤY DỤNG CỤ)

Còn hiệu lực

362 000.00.19.H32-240613-0001 240000008/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ANH NHA TRANG

Còn hiệu lực

363 000.00.18.H24-240613-0001 240000010/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM THÀNH

Còn hiệu lực

364 000.00.17.H09-240618-0002 240000019/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PITA

Còn hiệu lực

365 000.00.19.H26-240618-0014 240001457/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NHẬT MINH Bộ dụng cụ ghim khâu da

Còn hiệu lực

366 000.00.19.H26-240618-0019 240001210/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM SẢN PHẨM HỖ TRỢ TRỊ NẤM

Còn hiệu lực

367 000.00.19.H26-240618-0009 240001209/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy cố định và khử canxi mô xương

Còn hiệu lực

368 000.00.19.H26-240618-0011 240001208/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PARIS - PHÁP NHIỆT MIỆNG

Còn hiệu lực

369 000.00.19.H26-240618-0010 240001207/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PARIS - PHÁP LIỀN SẸO

Còn hiệu lực

370 000.00.19.H26-240617-0014 240001206/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Kính hiển vi soi thẳng

Còn hiệu lực