STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37041 000.00.19.H29-200910-0016 200000254/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT TVN

Còn hiệu lực

37042 000.00.17.H39-200831-0001 200000060/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TH SỨC KHỎE VIỆT NAM Khẩu trang y tế PAVO/ Medical Mask PAVO

Còn hiệu lực

37043 000.00.17.H39-200831-0002 200000061/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TH SỨC KHỎE VIỆT NAM Khẩu trang y tế DR OH/ Medical Mask DR OH

Còn hiệu lực

37044 000.00.17.H39-200901-0001 200000062/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH THỊNH GIA HUY L.A KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37045 000.00.17.H39-200910-0001 200000063/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NGHIỆP LONG AN KHẨU TRANG Y TẾ AON

Còn hiệu lực

37046 000.00.12.H19-200914-0002 200000047/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THIÊN ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37047 000.00.12.H19-200914-0001 200000048/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV XNK XUÂN CHƯƠNG GLOVES khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37048 000.00.10.H31-200903-0001 200000030/PCBA-HY

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐÔNG Á KHẨU TRANG Y TẾ SHELTON MEDIMASK

Còn hiệu lực

37049 000.00.16.H10-200901-0001 200000003/PCBSX-BP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT MINH MINH Găng tay y tế các loại

Còn hiệu lực

37050 000.00.16.H23-200903-0001 200000047/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VINH MẠNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực