STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37111 000.00.19.H26-220331-0133 220001386/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD cố định và giữ nguyên hình thái học tế bào cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37112 000.00.19.H26-220331-0136 220001385/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD nhuộm tế bào cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37113 000.00.19.H26-220331-0142 220001384/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD nhuộm tế bào cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37114 000.00.19.H26-220331-0145 220001383/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37115 000.00.19.H26-220331-0146 220001382/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37116 000.00.19.H26-220331-0149 220001381/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37117 000.00.19.H26-220331-0151 220001380/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng cho xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37118 000.00.03.H42-220427-0001 220000005/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Túi cho ăn

Còn hiệu lực

37119 000.00.16.H22-220417-0001 220000025/PCBMB-HG

QUẦY THUỐC HOÀNG THÙY VÂN

Còn hiệu lực

37120 000.00.19.H26-220421-0023 220001379/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TGC VIỆT NAM Máy soi cổ tử cung kỹ thuật số

Còn hiệu lực