STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37111 000.00.18.H57-220223-0001 220000079/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC THANH LAM

Còn hiệu lực

37112 000.00.19.H29-220222-0026 220000371/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA tự do tự động- Magbead CfDNA kit

Còn hiệu lực

37113 000.00.19.H29-220222-0002 220000370/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ADN LOCI Bộ ly trích DNA tự động từ mẫu máu và mô- Magbead Blood& Tissue DNA kit

Còn hiệu lực

37114 000.00.19.H29-220221-0026 220000319/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG

Còn hiệu lực

37115 000.00.04.G18-220223-0011 220001392/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Máy đo chiều dài ống tủy tích hợp điều trị tủy

Còn hiệu lực

37116 000.00.16.H60-220222-0001 220000003/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU NHÀI

Còn hiệu lực

37117 000.00.19.H26-211208-0018 220000523/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

37118 000.00.16.H02-220223-0002 220000011/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC GIA HƯNG SỐ 2

Còn hiệu lực

37119 000.00.16.H02-220223-0001 220000001/PCBSX-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP Viên xông tinh dầu thảo dược

Còn hiệu lực

37120 000.00.04.G18-220218-0004 220001391/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING Kính áp tròng mềm (cận, viễn thị)

Còn hiệu lực