STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37111 000.00.09.H61-210618-0001 210000002/PCBMB-VL

HKD CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ Y TẾ VIỆT PHÚC

Còn hiệu lực

37112 000.00.18.H56-210618-0001 210000012/PCBA-TH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA LÝ KHẨU TRANG Y TẾ VNL P2

Còn hiệu lực

37113 000.00.19.H29-210603-0012 210000426/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN WAKAMONO Khẩu trang y tế AMERICANA DISPOSABLE FACE MASK

Còn hiệu lực

37114 000.00.19.H29-210412-0002 210000427/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Băng dán cố định ống dẫn truyền Curafix® i.v

Còn hiệu lực

37115 000.00.19.H29-210613-0004 210000428/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế hương Gold Mask

Còn hiệu lực

37116 000.00.19.H29-210525-0013 210000429/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK HDN HẢI ĐĂNG Hệ thống khuôn trám dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37117 000.00.19.H29-210525-0002 210000430/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Dụng cụ phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

37118 000.00.17.H08-210601-0001 210000004/PCBSX-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Máy cất nước BDF – D30  D10.000

Còn hiệu lực

37119 000.00.17.H08-210617-0001 210000006/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực

37120 000.00.10.H37-210617-0001 210000001/PCBSX-LS

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN Găng tay cao su y tế

Còn hiệu lực