STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37151 000.00.17.H09-200508-0001 200000051/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN LÊ MINH Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

37152 000.00.19.H17-200421-0001 200000035/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN PINK LOTUS Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37153 000.00.17.H08-200427-0001 200000003/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Máy ép túi tự động

Còn hiệu lực

37154 000.00.19.H29-200505-0006 200000118/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI

Còn hiệu lực

37155 000.00.19.H29-200429-0022 200000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BAT FRESHWAY Băng keo dán Silk Tape

Còn hiệu lực

37156 000.00.19.H29-200429-0024 200000119/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MBA

Còn hiệu lực

37157 000.00.19.H29-200429-0018 200000726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH OTTO BOCK VIỆT NAM Linh kiện tay giả

Còn hiệu lực

37158 000.00.19.H29-200504-0050 200000727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Ampu giúp thở

Còn hiệu lực

37159 000.00.19.H29-200504-0033 200000120/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH NOVACARE

Còn hiệu lực

37160 000.00.19.H29-200429-0025 200000088/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEDICAL GROUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực