STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37161 000.00.18.H20-220421-0001 220000019/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 715

Còn hiệu lực

37162 000.00.04.G18-220426-0013 220000016/PTVKT-BYT

NGUYỄN DANH HƯNG

Còn hiệu lực

37163 000.00.04.G18-220427-0008 220002133/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

37164 000.00.19.H29-220414-0040 220001364/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37165 000.00.19.H17-220426-0001 220000047/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Mũ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37166 000.00.19.H17-220426-0003 220000231/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 8

Còn hiệu lực

37167 000.00.19.H17-220426-0004 220000230/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 5

Còn hiệu lực

37168 000.00.19.H17-220426-0005 220000229/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 2

Còn hiệu lực

37169 000.00.04.G18-220427-0007 220002132/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

37170 000.00.10.H31-220422-0001 220000009/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TUẤN ANH.VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực