STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37171 000.00.18.H56-220405-0010 220000068/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC HOA SỰ

Còn hiệu lực

37172 000.00.19.H26-220403-0014 220001229/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC CHUNG HƯƠNG

Còn hiệu lực

37173 000.00.12.H19-220406-0003 220000027/PCBA-ĐN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM NATURE ACH DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37174 000.00.20.H52-220405-0001 220000007/PCBMB-SL

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH

Còn hiệu lực

37175 000.00.19.H26-220404-0029 220001228/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

37176 000.00.19.H26-220404-0037 220001227/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THANH TÙNG

Còn hiệu lực

37177 000.00.19.H26-220404-0030 220001226/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THU TRANG 1

Còn hiệu lực

37178 000.00.19.H26-220404-0019 220001225/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC AN - DUYÊN

Còn hiệu lực

37179 000.00.19.H26-220404-0032 220001224/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GPP VINA THUỐC

Còn hiệu lực

37180 000.00.19.H26-220404-0028 220001223/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KIM NGÂN

Còn hiệu lực