STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37181 000.00.18.H20-220317-0001 220000008/PCBMB-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH

Còn hiệu lực

37182 000.00.18.H20-220317-0002 220000003/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH Khẩu trang y tế A1 mask N95

Còn hiệu lực

37183 000.00.19.H29-220317-0046 220000885/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG Kim chọc dò

Còn hiệu lực

37184 000.00.19.H29-220317-0004 220000884/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC BÓNG BÓP GIÚP THỞ UNICARE PVC

Còn hiệu lực

37185 000.00.19.H29-220317-0006 220000883/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY XÔNG MŨI HỌNG UNICARE TCN-02WB

Còn hiệu lực

37186 000.00.19.H29-220317-0009 220000882/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC MÁY HÚT DỊCH MEDALLY

Còn hiệu lực

37187 000.00.19.H29-220317-0033 220000474/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA MẠNH PHÚ

Còn hiệu lực

37188 000.00.04.G18-220319-0008 220001714/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi đại tràng

Còn hiệu lực

37189 000.00.19.H29-220317-0032 220000473/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ SAGOPHARM

Còn hiệu lực

37190 000.00.04.G18-220319-0007 220001713/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi dạ dày

Còn hiệu lực