STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37221 000.00.48.H41-220223-0009 220000102/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 90 - CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Còn hiệu lực

37222 000.00.48.H41-220223-0007 220000101/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC TƯ NHÂN TÚ PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37223 000.00.19.H26-220223-0026 220000385/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 9

Còn hiệu lực

37224 000.00.19.H26-220217-0026 220000027/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH GIA TRUYỀN BẢO VÂN GROUP Nước súc miệng

Còn hiệu lực

37225 000.00.19.H26-220210-0022 220000520/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Máy tách chiết tế bào

Còn hiệu lực

37226 000.00.19.H26-220217-0015 220000384/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI VIỆT

Còn hiệu lực

37227 000.00.19.H26-220124-0010 220000518/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Máy tách chiết tế bào

Còn hiệu lực

37228 000.00.19.H26-220217-0018 220000383/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KLH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37229 000.00.19.H26-220217-0010 220000541/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Cáp nối dùng cho catheter cắt đốt điện sinh lý

Còn hiệu lực

37230 000.00.19.H26-220217-0028 220000540/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LEGIPHARM VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi keo ong LEGICORT

Còn hiệu lực