STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37231 000.00.19.H26-220401-0118 220001292/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIÊN BÌNH

Còn hiệu lực

37232 000.00.19.H29-220401-0006 220000615/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC AN NHIÊN 1 PHARMACY

Còn hiệu lực

37233 000.00.19.H26-220402-0020 220001291/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH TUYẾT

Còn hiệu lực

37234 000.00.19.H26-220315-0042 220001290/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HẢI ĐĂNG

Còn hiệu lực

37235 000.00.19.H26-220331-0004 220001289/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH 1

Còn hiệu lực

37236 000.00.19.H26-220331-0019 220001288/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỸ ANH

Còn hiệu lực

37237 000.00.19.H26-220331-0072 220001287/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TIẾN DŨNG

Còn hiệu lực

37238 000.00.19.H26-220331-0006 220001286/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC ANH ĐỨC 1

Còn hiệu lực

37239 000.00.19.H26-220331-0091 220001285/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN VINH

Còn hiệu lực

37240 000.00.19.H26-220331-0125 220001284/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC GIA HUY

Còn hiệu lực