STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37231 000.00.19.H26-200421-0011 200000827/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHARMA MR THÀNH DECAY

Còn hiệu lực

37232 000.00.19.H26-200505-0001 200000083/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN SƠN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37233 000.00.19.H26-200504-0007 200000828/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ORIBAL VIỆT NAM Khẩu trang y tế Dr.Ryan

Còn hiệu lực

37234 000.00.19.H26-200429-0008 200000134/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS GOLD VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37235 000.00.19.H26-200424-0004 200000084/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 3F VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37236 000.00.19.H26-200427-0018 200000135/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MDV

Còn hiệu lực

37237 000.00.19.H26-200421-0013 200000829/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHỎE BẢO VIỆT Nước súc miệng họng MeCARE

Còn hiệu lực

37238 000.00.19.H26-200429-0009 200000830/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37239 000.00.19.H26-200505-0025 200000086/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VẠN THỊNH LÂM khẩu trang kháng khuẩn 3-4 lớp

Còn hiệu lực

37240 000.00.19.H26-200505-0027 200000087/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAREPLUS VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực