STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37241 000.00.19.H26-200505-0002 200000831/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ BẰNG LINH KHẨU TRANG Y TẾ BANG LINH

Còn hiệu lực

37242 000.00.19.H26-200429-0003 200000832/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN HOÀNG LINH LINH MASK DISPOSABLE

Còn hiệu lực

37243 000.00.22.H44-200504-0001 200000007/PCBA-PT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN AN BÌNH Khẩu trang y tế 4 lớp Gold Health

Còn hiệu lực

37244 000.00.16.H05-200430-0002 200000036/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37245 000.00.16.H05-200505-0001 200000049/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN AN KHẨU TRANG Y TẾ AN AN

Còn hiệu lực

37246 000.00.17.H13-200427-0001 200000014/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TH TRUNG HẠNH KHẨU TRANG CAO CẤP DR OH / PREMIUM MASK DR OH

Còn hiệu lực

37247 000.00.17.H13-200427-0002 200000013/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TH TRUNG HẠNH KHẨU TRANG Y TẾ DR OH/ MEDICAL MASK DR OH

Còn hiệu lực

37248 20000091/HSCBA-ĐNa 200000034/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DANA PLYWOOD KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP VÀ KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

37249 000.00.19.H29-200424-0008 200000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TOYU VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37250 000.00.19.H29-200421-0025 200000712/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực