STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37241 000.00.19.H29-220501-0002 220001445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Môi trường lọc tinh trùng V-GRAD; Môi trường rửa tinh trùng V- Sperm Wash; Môi trường xử lý trứng V-Ca-IONOPHORE; Môi trường xử lý tinh trùng V-PENTOXIFYLLINE

Còn hiệu lực

37242 000.00.19.H29-220428-0004 220001444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Bơm tiêm tiệt trùng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37243 000.00.19.H26-220408-0042 220001493/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Bộ dây máy thở

Còn hiệu lực

37244 000.00.19.H17-220428-0004 220000051/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM Vật liệu tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

37245 000.00.20.H52-220411-0001 220000011/PCBMB-SL

QUẦY THUỐC SỐ 105

Còn hiệu lực

37246 000.00.19.H17-220429-0001 220000233/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUY HOÀNG II

Còn hiệu lực

37247 000.00.19.H15-220426-0001 220000044/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1294

Còn hiệu lực

37248 000.00.19.H15-220418-0001 220000043/PCBMB-ĐL

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1178

Còn hiệu lực

37249 000.00.19.H29-220428-0026 220000970/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Quả bóp vệ sinh tai

Còn hiệu lực

37250 000.00.19.H29-220419-0051 220001042/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 687

Còn hiệu lực