STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37261 000.00.17.H09-211221-0001 220000012/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ ANH THƯ

Còn hiệu lực

37262 000.00.18.H57-220222-0002 220000076/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH LÝ

Còn hiệu lực

37263 000.00.17.H59-220120-0002 220000002/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 515

Còn hiệu lực

37264 000.00.17.H59-220120-0001 220000001/PCBMB-TV

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 514

Còn hiệu lực

37265 000.00.04.G18-220222-0016 220001370/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG Dụng cụ đặt thủy tinh thể

Còn hiệu lực

37266 000.00.10.H37-220222-0001 220000010/PCBMB-LS

NHÀ THUỐC HÀ LAN

Còn hiệu lực

37267 000.00.10.H37-220221-0002 220000009/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC THUỐC DŨNG THỦY

Còn hiệu lực

37268 000.00.10.H37-220221-0003 220000008/PCBMB-LS

QUẦY THUỐC THU HÀ

Còn hiệu lực

37269 000.00.07.H27-220222-0002 220000008/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC MINH XUÂN

Còn hiệu lực

37270 000.00.48.H41-220218-0002 220000090/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÀNH HUYỀN

Còn hiệu lực