STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37261 000.00.04.G18-220427-0013 220002137/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D‑Dimer và X‑oligomer)

Còn hiệu lực

37262 000.00.19.H29-220422-0040 220000954/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ chuyển đổi ống mẫu

Còn hiệu lực

37263 000.00.19.H29-220422-0039 220000953/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi thuốc thử

Còn hiệu lực

37264 000.00.19.H29-220425-0003 220000952/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD kết nối bộ phận trung tâm nạp xuất mẫu với mô đun tiền phân tích mẫu

Còn hiệu lực

37265 000.00.19.H29-220421-0005 220000951/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là đường vận chuyển giá chứa mẫu

Còn hiệu lực

37266 000.00.19.H26-220426-0026 220001409/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí

Còn hiệu lực

37267 000.00.19.H26-220426-0020 220001408/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Bồn Paraffin

Còn hiệu lực

37268 000.00.19.H26-220427-0021 220001684/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NAM THĂNG LONG

Còn hiệu lực

37269 000.00.19.H26-220427-0020 220001683/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

37270 000.00.19.H26-220408-0056 220001407/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Tấm nhận ảnh X-quang bản phẳng kỹ thuật số (loại không dây)

Còn hiệu lực