STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37281 000.00.19.H26-220311-0049 220000960/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC MỸ PHẨM HÀ NỘI STEHAMAX NANOBAC

Còn hiệu lực

37282 000.00.19.H26-220216-0034 220000805/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực

37283 000.00.19.H26-220216-0033 220000804/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực

37284 000.00.19.H26-220216-0035 220000803/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ dụng cụ phẫu thuật khớp háng

Còn hiệu lực

37285 000.00.19.H26-220311-0061 220000753/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH 2

Còn hiệu lực

37286 000.00.19.H26-220311-0060 220000752/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH 1

Còn hiệu lực

37287 000.00.19.H26-220309-0033 220000751/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TƯ NHÂN QUỐC ANH

Còn hiệu lực

37288 000.00.19.H26-220309-0018 220000750/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37289 000.00.19.H26-220310-0008 220000802/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy vỗ rung lồng ngực

Còn hiệu lực

37290 000.00.04.G18-220318-0020 220001682/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng antistreptolysin-O (ASO)

Còn hiệu lực