STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37291 000.00.19.H26-200419-0007 200000079/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÌNH MINH VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37292 000.00.19.H26-200423-0007 200000802/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

37293 000.00.19.H26-200425-0007 200000803/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Ghế nha khoa

Còn hiệu lực

37294 000.00.19.H26-200427-0011 200000804/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI SƠN BÙI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37295 000.00.19.H26-200421-0009 200000805/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Huyết áp kế và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

37296 000.00.19.H26-200420-0021 200000132/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HƯNG

Còn hiệu lực

37297 000.00.19.H26-200421-0020 200000806/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Nồi nấu hợp kim chì nóng chảy thấp

Còn hiệu lực

37298 000.00.19.H26-200421-0021 200000807/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Thiết bị cắt xốp tạo khuôn chì

Còn hiệu lực

37299 000.00.19.H26-200421-0019 200000808/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Nồi làm ấm mặt nạ

Còn hiệu lực

37300 000.00.19.H26-200421-0018 200000809/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt bàn máy CT mô phỏng

Còn hiệu lực