STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37291 000.00.19.H26-220404-0052 220001206/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VINA THUỐC

Còn hiệu lực

37292 000.00.19.H26-220404-0054 220001205/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ MỸ ĐỨC

Còn hiệu lực

37293 000.00.19.H26-220404-0041 220001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Cáp nối dùng cho catheter chuẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

37294 000.00.19.H26-220404-0051 220001204/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRẦN HẢI

Còn hiệu lực

37295 000.00.19.H26-220404-0022 220001097/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Máy đo độ loãng xương

Còn hiệu lực

37296 000.00.18.H56-220406-0002 220000067/PCBMB-TH

NHÀ THUỐC AZ

Còn hiệu lực

37297 000.00.19.H26-220404-0063 220001193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HƯNG Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

37298 000.00.19.H26-220404-0049 220001096/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM Thiết bị lăn kim vi điểm Nanopore Stylus

Còn hiệu lực

37299 000.00.19.H26-220404-0056 220001203/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN MINH TÂM

Còn hiệu lực

37300 000.00.19.H26-220404-0065 220001202/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIKOMES

Còn hiệu lực