STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37291 000.00.16.H23-200710-0002 210000069/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37292 000.00.16.H23-210414-0002 210000070/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Bộ trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực

37293 000.00.17.H39-210830-0001 210000056/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Tăm bông lấy mẫu dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37294 000.00.17.H39-210907-0001 210000027/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH VẢI KHÔNG DỆT KỸ THUẬT CAO AN PHONG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37295 000.00.17.H39-210903-0001 210000028/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

37296 000.00.17.H39-210826-0001 210000057/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA XỊT THANH LƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

37297 000.00.17.H39-210830-0002 210000058/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM Môi trường vận chuyển virus

Còn hiệu lực

37298 000.00.17.H39-210824-0001 210000059/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 53

Còn hiệu lực

37299 000.00.17.H39-210824-0002 210000060/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Xịt Răng Miệng Nhất Nhất

Còn hiệu lực

37300 000.00.17.H39-210824-0003 210000061/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 54

Còn hiệu lực