STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37311 000.00.19.H29-201230-0009 210000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MMTECK Phần mềm hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh iRIS

Còn hiệu lực

37312 000.00.03.H50-201231-0001 210000001/PCBSX-QT

CÔNG TY TNHH TINH DẦU TRÀM BẢO NGỌC Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

37313 000.00.16.H23-201214-0001 210000001/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH HANDAN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37314 000.00.16.H23-210104-0001 210000002/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GĂNG TAY VIỆT NAM GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH LOẠI LATEX KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

37315 000.00.16.H23-210104-0002 210000003/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GĂNG TAY VIỆT NAM GĂNG TAY Y TẾ KHÁM BỆNH LOẠI NITRILE KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực

37316 000.00.19.H15-201231-0001 210000001/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH WINPRO P&P Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37317 000.00.19.H26-210105-0001 210000030/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh nhân điều khiển điện đa chức năng

Còn hiệu lực

37318 000.00.19.H26-201228-0004 210000003/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO VIVA VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37319 000.00.19.H26-201216-0010 210000008/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ EDUMED

Còn hiệu lực

37320 000.00.19.H26-201222-0011 210000031/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT LÊ ANH Bộ vật tư dùng trong Giải phẫu bệnh-tế bào học- mô học

Còn hiệu lực