STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37311 000.00.19.H26-220404-0056 220001203/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN MINH TÂM

Còn hiệu lực

37312 000.00.19.H26-220404-0065 220001202/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIKOMES

Còn hiệu lực

37313 000.00.19.H26-220404-0038 220000051/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM BÌNH MINH Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

37314 000.00.19.H26-220404-0058 220001095/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH Tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số

Còn hiệu lực

37315 000.00.19.H26-220404-0070 220001201/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THUỐC VÀ SỨC KHỎE 01

Còn hiệu lực

37316 000.00.19.H26-220404-0071 220001200/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NAM HƯNG

Còn hiệu lực

37317 000.00.19.H26-220404-0059 220001199/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU - THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VŨ

Còn hiệu lực

37318 000.00.04.G18-220406-0018 220001941/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ ghim bấm cắt tuyến tính đơn giản và bộ phận nạp dùng một lần

Còn hiệu lực

37319 000.00.04.G18-220406-0017 220001940/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ ghim bấm cắt tuyến tính đa năng và bộ phận nạp dùng một lần

Còn hiệu lực

37320 000.00.04.G18-220406-0016 220001939/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Dụng cụ ghim bấm cắt tuyến tính và bộ phận nạp dùng một lần

Còn hiệu lực