STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37311 000.00.19.H26-210908-0030 210001618/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Màn hình chuyên dụng

Còn hiệu lực

37312 000.00.19.H26-210910-0032 210001619/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt dùng cho hệ thống máy C-Arm

Còn hiệu lực

37313 000.00.19.H26-210910-0034 210001620/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt màu dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

37314 000.00.19.H26-210908-0022 210001621/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm đen trắng

Còn hiệu lực

37315 000.00.19.H26-210908-0032 210001622/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Giấy in kết quả siêu âm đen trắng

Còn hiệu lực

37316 000.00.19.H26-210908-0029 210001623/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Máy in nhiệt đen trắng dùng cho hệ thống siêu âm

Còn hiệu lực

37317 000.00.19.H26-210913-0020 210001625/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NGUYỄN Găng tay Y tế

Còn hiệu lực

37318 000.00.19.H26-210826-0027 210001626/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO Dung dịch xịt họng

Còn hiệu lực

37319 000.00.19.H26-210914-0008 210000569/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIA HƯNG GROUP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37320 000.00.19.H26-210915-0010 210001627/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM ĐỒ BẢO HỘ PHÒNG DỊCH/ PROCTECTIVE CLOTHING

Còn hiệu lực