STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37331 000.00.48.H41-220419-0001 220000017/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GMC ÁO CHOÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH

Còn hiệu lực

37332 000.00.17.H58-220409-0001 220000029/PCBMB-TG

CONG TY TNHH TRANG THIET BI VA VAT TU Y TE VIET THUY

Còn hiệu lực

37333 000.00.17.H58-220413-0001 220000028/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 655

Còn hiệu lực

37334 000.00.19.H26-220422-0031 220001665/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

37335 000.00.19.H26-220422-0029 220001664/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Còn hiệu lực

37336 000.00.19.H29-220420-0016 220001325/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Hệ thống máy bơm phun nước trong phẫu thuật chỉnh hình

Còn hiệu lực

37337 000.00.19.H29-220418-0017 220000906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ TÍN PHÁT Đèn mổ

Còn hiệu lực

37338 000.00.19.H29-220412-0045 220000966/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 767

Còn hiệu lực

37339 000.00.19.H29-220412-0044 220000965/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 745

Còn hiệu lực

37340 000.00.19.H29-220412-0052 220000964/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 741

Còn hiệu lực