STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37331 000.00.19.H26-220216-0021 220000502/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Máy đọc (quét) phim phospho

Còn hiệu lực

37332 000.00.19.H29-220219-0007 220000491/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy cạo vôi răng và phụ tùng

Còn hiệu lực

37333 000.00.19.H26-220215-0012 220000501/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực

37334 000.00.19.H29-220217-0036 220000490/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Bột cát sử dụng cho máy thổi cát nha khoa

Còn hiệu lực

37335 000.00.19.H26-220215-0019 220000500/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy in phim khô y tế

Còn hiệu lực

37336 000.00.19.H26-220216-0013 220000338/PCBMB-HN

NGUYỄN VĂN MINH

Còn hiệu lực

37337 000.00.19.H26-220214-0024 220000499/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ

Còn hiệu lực

37338 000.00.19.H26-220215-0042 220000503/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO Máy rung lồng ngực cao tần

Còn hiệu lực

37339 000.00.19.H26-220216-0008 220000502/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Thiết bị kéo giãn cột sống đa chiều

Còn hiệu lực

37340 000.00.19.H26-220215-0035 220000498/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM DRAPHARCO NƯỚC SÚC MIỆNG - HỌNG

Còn hiệu lực