STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37341 000.00.10.H55-220315-0002 220000129/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC SỐ 10 CN VÕ NHAI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực

37342 000.00.10.H55-220315-0001 220000128/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC TÂM AN 365

Còn hiệu lực

37343 000.00.19.H26-220128-0010 220000740/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GHS VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37344 000.00.10.H55-220314-0008 220000127/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC DHA

Còn hiệu lực

37345 000.00.19.H26-220308-0070 220000791/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ MINH ĐỨC Bộ bơm rửa vết thương trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

37346 000.00.10.H55-220314-0007 220000126/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC VÂN KIỀU

Còn hiệu lực

37347 000.00.19.H26-220308-0027 220000956/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

37348 000.00.19.H26-220305-0003 220000790/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Máy đo bão hòa oxy trong máu SPO2

Còn hiệu lực

37349 000.00.19.H26-220305-0004 220000789/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Máy trợ thính BTE

Còn hiệu lực

37350 000.00.19.H26-220307-0068 220000739/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GREEN VIỆT NAM

Còn hiệu lực