STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37361 000.00.19.H26-210521-0004 210000645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BICARE GẠC VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

37362 000.00.19.H26-210521-0003 210000646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BICARE DUNG DỊCH VỆ SINH RĂNG MIỆNG VÀ VẬT TƯ ĐI KÈM

Còn hiệu lực

37363 000.00.19.H26-210519-0006 210000647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP XỊT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

37364 000.00.19.H26-210520-0010 210000171/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU H.D.H

Còn hiệu lực

37365 000.00.19.H26-210521-0010 210000648/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37366 000.00.19.H26-210520-0006 210000649/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRANNA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

37367 000.00.19.H26-210305-0039 210000650/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM BÀN PHẪU THUẬT VÀ PHỤ KIỆN

Còn hiệu lực

37368 000.00.19.H26-210305-0037 210000651/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM HỆ THỐNG CAMERA PHẪU THUẬT KHÔNG DÂY

Còn hiệu lực

37369 000.00.19.H26-210304-0034 210000652/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM HỆ THỐNG CÁNH TAY HỖ TRỢ TREO TRẦN VÀ LINH PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Còn hiệu lực

37370 000.00.19.H26-210430-0001 210000172/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CMS

Còn hiệu lực