STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37361 19013425/HSCBA-HCM 200000041/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Hệ thống chẩn đoán Lưỡi dùng trong Y tế

Còn hiệu lực

37362 19013468/HSCBA-HCM 200000042/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

37363 19013443/HSCBA-HCM 200000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn khám phụ khoa

Còn hiệu lực

37364 19013445/HSCBA-HCM 200000044/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Giường bệnh viện

Còn hiệu lực

37365 19013440/HSCBA-HCM 200000045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Đèn mổ

Còn hiệu lực

37366 19013442/HSCBA-HCM 200000046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Bàn mổ

Còn hiệu lực

37367 19013466/HSCBA-HCM 200000047/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Phim X-Quang Y Tế (Dạng phim nhiệt khô dùng trong y tế)

Còn hiệu lực

37368 19013467/HSCBA-HCM 200000048/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Máy in phim nhiệt khô y tế (Công nghệ in phim nhiệt khô dùng trong y tế)

Còn hiệu lực

37369 20013471/HSCBA-HCM 200000049/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GIA THÁI Cụm Thuốc Thử Mô Học / Tế Bào Học

Còn hiệu lực

37370 19009428/HSCBMB-HCM 200000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT SỐNG

Còn hiệu lực