STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37371 000.00.24.H49-220219-0004 220000083/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP CƯỜNG MAI - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

37372 000.00.24.H49-220219-0003 220000082/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HOÀNG CÚC

Còn hiệu lực

37373 000.00.24.H49-220219-0002 220000081/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH THẢO

Còn hiệu lực

37374 000.00.24.H49-220219-0001 220000080/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37375 000.00.04.G18-220222-0007 220001364/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TM DV HỒNG HẠNH HÓA CHẤT CHẠY MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

Còn hiệu lực

37376 000.00.19.H29-220127-0033 220000497/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính trong tai

Còn hiệu lực

37377 000.00.19.H29-220127-0031 220000496/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính ngoài tai

Còn hiệu lực

37378 000.00.19.H29-220127-0026 220000495/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Máy trợ thính ngoài tai

Còn hiệu lực

37379 000.00.19.H29-220110-0043 220000494/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM Bộ thiết bị xử lý âm thanh dùng trong cấy ghép ốc tai điện tử

Còn hiệu lực

37380 000.00.19.H29-220222-0001 220000310/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRUNG HẠNH

Còn hiệu lực