STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37401 19014627/HSCBA-HN 200000046/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Cáng thương đẩy điều chỉnh bằng tay quay

Còn hiệu lực

37402 19014624/HSCBA-HN 200000047/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giường bệnh nhân 1 tay quay

Còn hiệu lực

37403 20014671/HSCBA-HN 200000048/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THIÊN LONG Băng bột bó P.O.P dùng trong y tế,Băng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37404 19014557/HSCBA-HN 200000014/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dung dịch Xịt mũi keo ong Propolis Nasobee

Còn hiệu lực

37405 19014558/HSCBA-HN 200000015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA Dung dịch Xịt mũi Dr. Muối

Còn hiệu lực

37406 19014561/HSCBA-HN 200000017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Cerusol

Còn hiệu lực

37407 19014564/HSCBA-HN 200000018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH OTICLAIR

Còn hiệu lực

37408 19006435/HSCBSX-HN 200000002/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X Kem chống nắng

Còn hiệu lực

37409 19014567/HSCBA-HN 200000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy lắc túi máu và cân tự động

Còn hiệu lực

37410 19014420/HSCBA-HN 200000020/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay cầm gương soi thanh quản

Còn hiệu lực