STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37411 000.00.19.H26-220215-0018 220000501/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM PHONG Dụng cụ khâu cắt hậu môn trực tràng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37412 000.00.19.H26-220215-0041 220000500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Chất nhầy dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

37413 000.00.19.H26-220215-0009 220000499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Chất nhuộm bao dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

37414 000.00.19.H26-220211-0025 220000337/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37415 000.00.19.H26-220125-0001 220000497/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

37416 000.00.04.G18-220221-0022 220001363/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH HỖN DỊCH NHỎ GIỌT COMIL

Còn hiệu lực

37417 000.00.10.H55-220218-0001 220000005/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HƯNG HẰNG

Còn hiệu lực

37418 000.00.10.H55-220214-0001 220000004/PCBMB-TNg

NT MỎ BẠCH

Còn hiệu lực

37419 000.00.12.H19-220214-0002 220000015/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 561

Còn hiệu lực

37420 000.00.04.G18-220222-0001 220001362/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD Cầm máu (đông máu): Định lượng các yếu tố đông máu

Còn hiệu lực