STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37421 000.00.07.H27-200808-0001 200000002/PCBMB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN TĨNH AN

Còn hiệu lực

37422 000.00.16.H05-200828-0001 200000098/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HIKARI V.MASK Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37423 000.00.17.H62-200820-0002 200000013/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ EUP Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37424 000.00.17.H62-200824-0001 200000014/PCBSX-VP

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẢI NGA Khẩu trang y tế S9

Còn hiệu lực

37425 000.00.17.H62-200824-0002 200000021/PCBA-VP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH ANH VINA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37426 000.00.17.H62-200824-0003 200000015/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN AAB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37427 000.00.17.H62-200824-0004 200000016/PCBSX-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIPHAR khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37428 000.00.17.H59-200826-0003 200000002/PCBA-TV

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ NGUYÊN VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37429 000.00.16.H05-200822-0001 200000094/PCBSX-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUNONG khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37430 000.00.16.H05-200823-0001 200000095/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC SINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực