STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37421 000.00.19.H26-220404-0044 220001210/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC TƯỞNG

Còn hiệu lực

37422 000.00.19.H26-220404-0036 220001098/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ Hệ thống chẩn đoán và đánh giá dây chằng chéo (trước và sau) khớp gối

Còn hiệu lực

37423 000.00.19.H26-220404-0045 220001209/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUYỀN LOAN

Còn hiệu lực

37424 000.00.19.H26-220404-0053 220001208/PCBMB-HN

PHAN THỊ LAN HƯƠNG 01

Còn hiệu lực

37425 000.00.19.H26-220404-0048 220001207/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LAN PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37426 000.00.19.H26-220404-0052 220001206/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC VINA THUỐC

Còn hiệu lực

37427 000.00.19.H26-220404-0054 220001205/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC QUỐC TẾ MỸ ĐỨC

Còn hiệu lực

37428 000.00.19.H26-220404-0041 220001194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Cáp nối dùng cho catheter chuẩn đoán điện sinh lý

Còn hiệu lực

37429 000.00.19.H26-220404-0051 220001204/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRẦN HẢI

Còn hiệu lực

37430 000.00.19.H26-220404-0022 220001097/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI G&B VIỆT NAM Máy đo độ loãng xương

Còn hiệu lực