STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37431 000.00.19.H29-210506-0011 210000346/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYONE Khẩu trang y tế 3 lớp - 3 layers Medical Mask

Còn hiệu lực

37432 000.00.19.H29-210507-0004 210000347/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Bộ dụng cụ thu nhận, bảo quản và vận chuyển mẫu máu

Còn hiệu lực

37433 000.00.16.H25-210407-0001 210000002/PCBMB-HNa

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM

Còn hiệu lực

37434 000.00.16.H25-210513-0001 210000007/PCBA-HNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KIM BẢNG QH Mask Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37435 000.00.16.H25-210415-0001 210000008/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Giường bệnh nhân 1 tay quay

Còn hiệu lực

37436 000.00.19.H26-210409-0002 210000594/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Dung dịch vệ sinh mũi

Còn hiệu lực

37437 000.00.19.H26-210409-0006 210000595/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AVIPHAR Xịt mũi họng Megaxoang

Còn hiệu lực

37438 000.00.19.H26-210512-0002 210000596/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM BIOPHAR GEL BÔI HẬU MÔN

Còn hiệu lực

37439 000.00.19.H26-210512-0003 210000597/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang

Còn hiệu lực

37440 000.00.19.H26-210512-0004 210000598/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐQVIN PHARMA Dung dịch hỗ trợ phụ khoa

Còn hiệu lực