STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37431 000.00.16.H05-200825-0001 200000118/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI Khẩu trang y tế XL - 3 lớp ( XL MEDICAL MASK - 3PLY)

Còn hiệu lực

37432 000.00.16.H05-200826-0001 200000119/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP XUÂN LAI Khẩu trang y tế XL - 4 lớp ( XL MEDICAL MASK - 4 PLY)

Còn hiệu lực

37433 000.00.16.H05-200826-0004 200000120/PCBA-BN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN ÂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37434 000.00.16.H05-200827-0003 200000121/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BẢO HUY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37435 000.00.16.H05-200827-0006 200000122/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG MẠNH BẮC NINH Băng cuộn y tế

Còn hiệu lực

37436 000.00.16.H05-200827-0007 200000123/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG MẠNH BẮC NINH Gạc hút y tế

Còn hiệu lực

37437 000.00.19.H29-200821-0032 200001454/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là ống chèn ngăn ngừa sự bay hơi của Internal Standard.

Còn hiệu lực

37438 000.00.19.H29-200821-0035 200001455/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

37439 000.00.19.H29-200821-0054 200001456/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Linh kiện, phụ kiện dùng để lưu trữ, cung cấp nguồn điện và truyền tải dữ liệu cho máy đo đông máu và máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

37440 000.00.19.H29-200824-0015 200001457/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI BÔNG BÍCH HUỆ KHẨU TRANG Y TẾ KHÁNG KHUẨN

Còn hiệu lực