STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37441 19013339/HSCBA-HCM 200000018/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Vớ y khoa Futuro

Còn hiệu lực

37442 19013340/HSCBA-HCM 200000019/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Băng đai hỗ trợ vận động Futuro

Còn hiệu lực

37443 19013392/HSCBA-HCM 200000020/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT HỆ THỐNG DỤNG CỤ PHỤC HÌNH TRONG NHA KHOA

Còn hiệu lực

37444 19013400/HSCBA-HCM 200000021/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT DỤNG CỤ PHỤC HÌNH CHO IMPLANT

Còn hiệu lực

37445 19013359/HSCBA-HCM 200000022/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Tấm lót y tế

Còn hiệu lực

37446 19013434/HSCBA-HCM 200000023/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Đánh bóng composite

Còn hiệu lực

37447 19013444/HSCBA-HCM 200000025/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ MÁY LÀM MẮT KÍNH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

37448 19009451/HSCBMB-HCM 200000006/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

37449 19009447/HSCBMB-HCM 200000005/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NAM HƯNG VIỆT

Còn hiệu lực

37450 20014659/HSCBA-HN 200000041/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DEVI GLOBAL VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA TÂN NƯƠNG

Còn hiệu lực