STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37441 000.00.19.H26-220421-0048 220001663/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIAN

Còn hiệu lực

37442 000.00.19.H26-220422-0035 220000064/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG SINH Dung dịch kháng Virus

Còn hiệu lực

37443 000.00.25.H47-220418-0001 220000064/PCBMB-QNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 674

Còn hiệu lực

37444 000.00.04.G18-220422-0018 220002113/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bộ dây truyền dịch dùng cho máy, loại dùng trong điều trị ung thư

Còn hiệu lực

37445 000.00.19.H29-220414-0022 220000864/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 72

Còn hiệu lực

37446 000.00.19.H29-220414-0024 220000863/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 78

Còn hiệu lực

37447 000.00.19.H29-220414-0026 220000862/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 86

Còn hiệu lực

37448 000.00.19.H29-220414-0027 220000861/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 130

Còn hiệu lực

37449 000.00.19.H29-220414-0019 220000860/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 88

Còn hiệu lực

37450 000.00.19.H29-220406-0039 220000905/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Túi hấp tiệt trùng loại dẹp

Còn hiệu lực