STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37451 000.00.16.H23-210911-0001 210000072/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khâủ trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

37452 000.00.16.H23-210911-0002 210000073/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỨC NAM Khẩu trang y tế Đức Nam

Còn hiệu lực

37453 000.00.17.H54-210913-0001 210000007/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THK

Còn hiệu lực

37454 000.00.19.H29-210622-0008 210000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ALPHACHEM Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu (Viral Transport Medium – VTM)

Còn hiệu lực

37455 000.00.19.H29-210909-0002 210000166/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THEODORA

Còn hiệu lực

37456 000.00.19.H29-210909-0007 210000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Môi trường vận chuyển mẫu

Còn hiệu lực

37457 000.00.19.H26-210823-0017 210000536/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT MINH KHANG - HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37458 000.00.19.H26-210823-0009 210001518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37459 000.00.19.H26-210820-0011 210001517/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ lấy dấu dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37460 000.00.19.H26-210813-0012 210000537/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÙNG

Còn hiệu lực