STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37451 000.00.04.G18-200823-0004 20000484CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SX TM DV TH CARE KHẨU TRANG Y TẾ WINER / MEDICAL MASK WINER

Còn hiệu lực

37452 000.00.04.G18-200821-0016 20000483CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACEMASK)

Còn hiệu lực

37453 000.00.04.G18-200825-0040 20000482CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH BEST PACIFIC VIỆT NAM Khẩu trang y tế dùng 1 lần( Disposable Medical Mask)

Còn hiệu lực

37454 000.00.04.G18-200818-0002 20000481CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THIẾT BỊ Y TẾ GREEN PEACE VIỆT NAM Khẩu trang y tế/Medical face mask

Còn hiệu lực

37455 000.00.04.G18-200826-0006 20000480CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIỆT NAM Máy xông mũi Omron (Omron Compressor Nebulizer)

Còn hiệu lực

37456 000.00.04.G18-200827-0008 20000479CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SMARTGAP VIỆT NAM Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

37457 000.00.04.G18-200827-0009 20000478CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN Ý Khẩu trang y tế (Medical masks)

Còn hiệu lực

37458 000.00.04.G18-200825-0048 20000477CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG ĐẠI NGHĨA Khẩu trang y tế SAFER MASK (Medical mask SAFER MASK)

Còn hiệu lực

37459 19000400/HSHNPL-BYT 20000106/BYT-CCHNPL

HOÀNG ANH TUẤN

Còn hiệu lực

37460 000.00.04.G18-200508-0003 20000105/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ MAI SƯƠNG

Còn hiệu lực