STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37461 20000499/HSHNPL-BYT 20000089/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG

Còn hiệu lực

37462 20000500/HSHNPL-BYT 20000088/BYT-CCHNPL

VŨ THỊ NHẬT MINH

Còn hiệu lực

37463 20000502/HSHNPL-BYT 20000087/BYT-CCHNPL

HÀ NGỌC DŨNG

Còn hiệu lực

37464 20000507/HSHNPL-BYT 20000086/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ THUẦN

Còn hiệu lực

37465 20000512/HSHNPL-BYT 20000085/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ HOA

Còn hiệu lực

37466 000.00.19.H26-200826-0007 200000003/PCBSX-BV

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUHAL Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

37467 000.00.16.H23-200821-0004 200000044/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

37468 000.00.17.H54-200901-0001 200000017/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37469 000.00.16.H05-200901-0002 200000103/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37470 000.00.16.H05-200901-0003 200000104/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VICTORIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực