STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37461 000.00.10.H55-220403-0002 220000163/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC DŨNG HOA

Còn hiệu lực

37462 000.00.10.H55-220403-0001 220000162/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HÀ LÂM

Còn hiệu lực

37463 000.00.10.H55-220402-0006 220000161/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC PHƯƠNG HIỀN

Còn hiệu lực

37464 000.00.10.H55-220402-0005 220000160/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 1-CN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Còn hiệu lực

37465 000.00.19.H26-220401-0083 220001109/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN: DƯỢC SỸ NGUYỄN THỊ THU

Còn hiệu lực

37466 000.00.19.H26-220401-0081 220001108/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH TÚ

Còn hiệu lực

37467 000.00.10.H55-220402-0004 220000159/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 10-CN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Còn hiệu lực

37468 000.00.19.H26-220401-0048 220001107/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH

Còn hiệu lực

37469 000.00.19.H26-220401-0045 220001106/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 269

Còn hiệu lực

37470 000.00.10.H55-220402-0003 220000158/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC SỐ 11-CN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Còn hiệu lực