STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37471 000.00.19.H26-210828-0003 210001529/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY Giường Y Tế

Còn hiệu lực

37472 000.00.19.H26-210830-0042 210000538/PCBMB-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ TẠI HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37473 000.00.19.H26-210830-0037 210001530/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM HANMI VIỆT HÀN XỊT CHỐNG SÂU RĂNG

Còn hiệu lực

37474 000.00.19.H26-210904-0004 210001532/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE XỊT KHOÁNG BIỂN

Còn hiệu lực

37475 000.00.19.H26-210908-0003 210001533/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT XỊT THÔNG XOANG

Còn hiệu lực

37476 000.00.19.H26-210826-0004 210001534/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VLS VIỆT NAM Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

37477 000.00.19.H26-210903-0004 210001535/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VISUN ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VIRÚT DÙNG MỘT LẦN

Còn hiệu lực

37478 000.00.19.H26-210901-0018 210001536/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE GẠC RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

37479 000.00.19.H26-210902-0002 210000539/PCBMB-HN

CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THADOSOFT

Còn hiệu lực

37480 000.00.19.H26-210903-0013 210001537/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT PHÁT Đầu côn có lọc

Còn hiệu lực