STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37471 000.00.16.H02-220404-0001 220000067/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 9

Còn hiệu lực

37472 000.00.16.H02-220402-0001 220000066/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC NGỌC ĐÔNG SỐ 8

Còn hiệu lực

37473 000.00.04.G18-220404-0025 220001898/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAFATIS Gel bôi trơn

Còn hiệu lực

37474 000.00.07.H27-220404-0003 220000056/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC QUÝ

Còn hiệu lực

37475 000.00.19.H17-220404-0002 220000188/PCBMB-ĐNa

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY TNHH TM DƯỢC THUẬN GIA

Còn hiệu lực

37476 000.00.19.H17-220401-0001 220000185/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC MINH KHANG

Còn hiệu lực

37477 000.00.19.H26-220401-0016 220001099/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC 117

Còn hiệu lực

37478 000.00.04.G18-220404-0022 220001897/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Hệ thống máy chẩn đoán vi khuẩn H.Pylori và bộ xét nghiệm

Còn hiệu lực

37479 000.00.19.H26-220404-0031 220001098/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BÀ TY

Còn hiệu lực

37480 000.00.19.H26-220404-0026 220001097/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TÂM BÌNH

Còn hiệu lực