STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37481 000.00.19.H26-200826-0007 200000003/PCBSX-BV

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUHAL Khẩu trang y tế các loại

Còn hiệu lực

37482 000.00.16.H23-200821-0004 200000044/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ CERTURY GERMANY GROUP Khẩu trang y tế thông thường

Còn hiệu lực

37483 000.00.17.H54-200901-0001 200000017/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THÁI BÌNH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37484 000.00.16.H05-200901-0002 200000103/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BẮC TRƯỜNG PHÁT Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37485 000.00.16.H05-200901-0003 200000104/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VICTORIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37486 000.00.17.H38-200820-0001 200000001/PCBMB-LCa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VINH

Còn hiệu lực

37487 000.00.19.H29-200822-0005 200001501/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Thiết bị khám mắt

Còn hiệu lực

37488 000.00.19.H29-200824-0009 200001502/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Hóa chất tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

37489 000.00.19.H29-200824-0011 200001503/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Hóa chất tách chiết axit nucleic

Còn hiệu lực

37490 000.00.19.H29-200827-0002 200000302/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM SX AN PHÁT PHÁT Gạc miếng y tế các loại

Còn hiệu lực