STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37481 000.00.16.H05-220404-0001 220000048/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG TIẾN Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

37482 000.00.16.H46-220318-0001 220000038/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 09 ĐỒNG THỦY

Còn hiệu lực

37483 000.00.19.H26-220303-0021 220001131/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TOTAL PHARMA XỊT MŨI XOANG

Còn hiệu lực

37484 000.00.19.H26-220404-0050 220001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUPHARMA XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37485 000.00.19.H26-220404-0020 220001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Xịt Xoang

Còn hiệu lực

37486 000.00.19.H26-220331-0116 220001095/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRÂM PHARMACY

Còn hiệu lực

37487 000.00.19.H26-220404-0021 220001094/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THANH HÀ

Còn hiệu lực

37488 000.00.19.H26-220402-0018 220001093/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐỨC THẮNG

Còn hiệu lực

37489 000.00.19.H26-220402-0017 220001092/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC CƯỜNG NHÂM

Còn hiệu lực

37490 000.00.04.G18-220404-0019 220001896/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Ống nội soi niệu quản

Còn hiệu lực