STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37491 000.00.19.H29-200817-0014 200001440/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch.

Còn hiệu lực

37492 000.00.19.H29-200817-0015 200001441/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

37493 000.00.19.H29-200817-0016 200001442/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên hệ thống phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

37494 000.00.19.H29-200817-0017 200001443/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho chu trình rửa thêm kim hút mẫu/thuốc thử trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

37495 000.00.19.H29-200817-0018 200001444/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri.

Còn hiệu lực

37496 000.00.19.H29-200817-0019 200001445/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE.

Còn hiệu lực

37497 000.00.19.H29-200818-0002 200001446/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử trên máy phân tích sinh hóa.

Còn hiệu lực

37498 000.00.19.H29-200820-0009 200000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN

Còn hiệu lực

37499 000.00.19.H29-200806-0014 200000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37500 000.00.19.H29-200821-0028 200001447/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY PHƯƠNG NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực