STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37501 000.00.19.H29-200824-0007 200001511/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA Khuôn chứa mẫu - Dao cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

37502 000.00.19.H29-200828-0009 200001512/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Dụng cụ phẫu thuật dùng trong phẫu thuật cột sống lưng

Còn hiệu lực

37503 000.00.19.H29-200825-0014 200000306/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT NAM MEDICAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37504 000.00.19.H29-200825-0007 200001513/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BAO BÌ PHÚC KHANG KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37505 000.00.19.H29-200827-0023 200000235/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PS MEDICAL

Còn hiệu lực

37506 000.00.04.G18-200427-0002 200000038/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH DŨNG

Còn hiệu lực

37507 20005952/HSCBPL-BYT 200000039/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT

Còn hiệu lực

37508 000.00.04.G18-200506-0004 200000040/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37509 000.00.04.G18-200611-0016 200000041/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI VIỆT

Còn hiệu lực

37510 000.00.04.G18-200615-0009 200000042/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI

Còn hiệu lực