STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37501 000.00.19.H26-220420-0003 220001373/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Máy xông mũi họng điện dung

Còn hiệu lực

37502 000.00.19.H26-220420-0005 220001656/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ÁNH TUYẾT

Còn hiệu lực

37503 000.00.19.H26-220418-0026 220001330/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Máy cân, lắc và lấy máu tự động

Còn hiệu lực

37504 000.00.19.H26-220419-0029 220001372/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI GIA PHÚC Dụng cụ nội soi can thiệp

Còn hiệu lực

37505 000.00.19.H26-220420-0009 220001371/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

37506 000.00.19.H26-220419-0001 220001329/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Khay pha loãng hồng cầu

Còn hiệu lực

37507 000.00.19.H26-220420-0016 220001655/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH THỦY

Còn hiệu lực

37508 000.00.19.H26-220420-0014 220001654/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN SƯƠNG MAI

Còn hiệu lực

37509 000.00.19.H26-220420-0023 220001328/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN Sản phẩm răng miệng

Còn hiệu lực

37510 000.00.19.H26-220420-0024 220001327/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây garo

Còn hiệu lực